Maakkracht

Meer samen experimenteren is urgent omdat het mensen handelingsperspectief biedt in een onzekere tijd. We kunnen het ons niet permitteren experimenteerruimte alleen voor tijdelijke broedplaatsente gebruiken, we moeten samenwerken met de overheid, onderwijsinstellingen, bewoners en andere initiatiefnemers om zo tot kleine delen van een nieuwe cultuur te komen waar de systeemverandering uit kan volgen.

Maakkracht delen met meer mensen, door samen aan de slag te gaan, maar ook door methodes en werkmaterialen te delen is belangrijk omdat we daarmee ruimte maken voor diverse antwoorden op de complexe vraagstukken van nu. Bovendien maakt iedereen die het materiaal gebruikt, bij terugkoppeling, het materiaal altijd beter!

Met de grote vraagstukken die nu op tafel liggen is voor iedere ontwerpopgave inmiddels niet meer alleen sprake van een wicked problem, maar ook van een wicked context. Om daar antwoord op te kunnen geven hebben we de verschillende perspectieven nodig.

Meer lezen over Maakkracht?