Genereuze Stad

Mensen, diversiteit en onze samenleving zijn niet statisch, maar dynamisch. Niemand is daarom gebaat bij het vaststellen van een kader. Onze steden hebben een open structuur en vrije ruimtes nodig, met stedelingen die zich er met een onderzoekende en open blik doorheen bewegen. 

Het is een plek waar ruimte is voor confrontatie én een plek waar we vol verwondering kijken naar het bijzondere gedrag van de ander en onszelf. In deze stad ontkomen we er niet aan om in het ongemak te zoeken naar nieuwe inzichten die deze confrontaties ons brengen.

Uit Genereuze stad, Genereuze stedeling Maartje ter Veen

Een van de grondslagen van de samenmakerij is de genereuze stad, een genereuze wereld. Samen aan de slag voor een betere wereld vraagt een open blik voor verschillen en een open houding met ruimte voor diverse stemmen. We gebruiken expliciet niet de term ‘inclusief’ omdat dit een term is die juist mensen uitsluit, een kader verondersteld en in de basis het idee van de ‘kom erbij’-gedachte in de hand werkt. Iedere nieuwe meemaker heeft invloed op het geheel van wat we aan het maken zijn, daarom werken we graag met een open houding en weten we dat botsing erbij hoort.

Meer lezen over de principes van de genereuze stad?