Genereus Groningen

Groningen wordt steeds diverser. Er is sprake van superdiversiteit, diversiteit is dynamisch en diversiteit hoort bij iedereen. Het is van groot belang zoveel mogelijk mensen bij dit vraagstuk te betrekken, bewust te maken en mee aan de slag te laten gaan.

Ook in Groningen is sprake van veel ‘losse netwerken’ en eigen bubbles. Kunnen we met interventies verbindingen maken tussen de verschillende bubbels? Interventies gebruiken voor een Genereus Groningen? Samen leren voor het diversiteitsbeleid van de gemeente en met steeds meer stadmakers samenwerken voor een diverse stad.
In dit project gebruikten we ‘ontwerpkracht’ om de relatie tussen (1) stedelijk weefsel, openbare ruimte (2) netwerken en (3) diversiteit (mensen) te onderzoeken en te beïnvloeden. Deze drie elementen vormen de condities voor de manier waarop mensen de stad (kunnen) gebruiken. Ze hebben invloed op de mogelijkheid in het dagelijks leven in contact te komen met ‘de ander’.

Het project bestond uit drie routes:

ROUTE 1: Drie interventies; drie plekken
We hebben op drie verschillende plekken in de stad interventies uitgewerkt. Deze interventies werden uitgevoerd door een gemengde groep van stadmakers, steeds in samenwerking met de gebiedsteams horende bij de gekozen plek. Deze route begon met een Design Sprint:

ROUTE 2: Bouwen aan nieuwe kennis
In samenwerking met de gemeente Groningen, de deelnemers en de RUG werd gebouwd aan nieuwe kennis en verslag gedaan van het proces. We wilden zo een deelbare ‘body of knowledge’ maken én bovendien een start maken met een langer lopende beweging in de stad voor samenwerken aan een genereus Groningen.


ROUTE 3: Interventies & meer mensen verbinden
Naast het verzamelen van kennis en ervaringen uit het proces willen we meer mensen bij het project betrekken en laten meewerken aan en denken over Genereus Groningen. Dat deden we in de vorm van interventies gekoppeld aan bestaan de events in de stad.

Genereus Groningen was een samenwerking van Studio MARCHA! en Maieutic.
Mede mogelijk gemaakt door: stimuleringsfonds en de gemeente Groningen.

Het denken over de Genereuze stad begon met een artikel van Maartje op ArchiNed: De inclusieve stad – Nomen is omen