Werkbak voor lokale democratie

Beste dorp- of wijkbewoner!

Dorpen en wijken zijn van de bewoners. Hoe beter er onderling wordt samengewerkt, hoe fijner het is om in jouw dorp of wijk te wonen.

Het gaat er niet om dat bewoners het overal en altijd met elkaar eens zijn. Het hebben van verschillende meningen is prima en hoort er gewoon bij. Het is wel belangrijk dat je met elkaar in gesprek kunt over die verschillende meningen en van elkaar weet wat er speelt. En samen tot besluiten komt.

Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om te bouwen aan vertegenwoordiging van jouw wijk of dorp. Dat is een zoektocht die nooit af is. Misschien is er al vertegenwoordi­ging van jouw wijk of dorp, zoals een wijkvereniging of dorps­belangen. Ook dan is het belangrijk om steeds kritisch te kij­ken naar deze vertegenwoordiging.

Daarom hebben we een werkbak voor lokale demo­cratie gemaakt. Samen heb je meer invloed op de ge­meente en de provincie. Als je samenwerkt komen de gewenste veranderingen sneller in beweging, er wordt beter geluisterd en is er meer geld beschikbaar.

Voor ons is het een afronding van het project ‘Dorps­democratie in Onderdendam’. We hopen dat het voor jou een begin is van een zoektocht naar meer democra­tisch samenwerken in jouw wijk of dorp.

Hartelijke groet,

Mayke en Maartje

P.S. Wil je met de werkbak aan de slag? Neem contact met ons op! Bekijk de poster en het schrift hier alvast.