• Radicaal gelijkwaardig samenwerken

  Radicaal gelijkwaardig samenwerken

  Ook in Groningen knalt en knettert het regelmatig tussen leef- en systeemwereld. Daarom zijn we een methode aan het ontwikkelen, gericht op het blootleggen van de botsingen en doorwerken naar interventies. Want alleen zien dat het niet goed gaat is niet genoeg, we moeten ook het ook SAMEN anders gaan DOEN! De basis staat, nu…

  Lees meer…

 • Programma SAMEN

  Programma SAMEN

  Programma SAMEN De samenmakerij (begonnen met de werktitel ‘stadmakerswerkplaats Groningen’) doet mee aan programma SAMEN! Programma SAMEN is een tweejarig programma waarbij bewonersinitiatieven, gemeenten en fondsen samen werken aan sociale verbinding; er is nog een wereld te winnen. We werken aan programma SAMEN met Gemeente Groningen, de Wijkmakers, coöperatie de SuikerBiedt, de herstelacademie, co-creatie Paddepoel, Provincie Groningen, RUG…

  Lees meer…

 • Maakkracht

  Maakkracht

  Meer samen experimenteren is urgent omdat het mensen handelingsperspectief biedt in een onzekere tijd. We kunnen het ons niet permitteren experimenteerruimte alleen voor tijdelijke broedplaatsente gebruiken, we moeten samenwerken met de overheid, onderwijsinstellingen, bewoners en andere initiatiefnemers om zo tot kleine delen van een nieuwe cultuur te komen waar de systeemverandering uit kan volgen. Maakkracht…

  Lees meer…

 • de samenmakerij

  de samenmakerij

  ‘Collectief zoeken naar de innovaties en systeemveranderingen die nodig zijn, omdat doorgaan op dezelfde voet simpelweg geen optie meer is.’ (uit: Groots collectief Stadmaken) De samenmakerij is opgericht voor betere samenwerking tussen diverse stemmen en posities. Samen maken we ons nu & straks. Op het gebied van samen aan de stad werken, gebeurt er al veel…

  Lees meer…

 • De Hoopvolle Kaart van Groningen

  De Hoopvolle Kaart van Groningen

  Hoe maken wij van Groningen de beste democratie van de wereld? Wij denken dat we hier in Groningen al aan begonnen zijn! Meteen naar de hoopvolle kaart van Groningen (en zet jouw initiatief op de kaart!) Met de hoopvolle kaart van Groningen wil de samenmakerij voorbeelden verzamelen, verhalen vertellen en verbinden zodat we de collectieve…

  Lees meer…

 • Genereuze Stad

  Genereuze Stad

  ‘Mensen, diversiteit en onze samenleving zijn niet statisch, maar dynamisch. Niemand is daarom gebaat bij het vaststellen van een kader. Onze steden hebben een open structuur en vrije ruimtes nodig, met stedelingen die zich er met een onderzoekende en open blik doorheen bewegen.  Het is een plek waar ruimte is voor confrontatie én een plek…

  Lees meer…

 • Genereus Groningen

  Genereus Groningen

  Groningen wordt steeds diverser. Er is sprake van superdiversiteit, diversiteit is dynamisch en diversiteit hoort bij iedereen. Het is van groot belang zoveel mogelijk mensen bij dit vraagstuk te betrekken, bewust te maken en mee aan de slag te laten gaan. Ook in Groningen is sprake van veel ‘losse netwerken’ en eigen bubbles. Kunnen we…

  Lees meer…

 • Werkbak voor lokale democratie

  Werkbak voor lokale democratie

  Beste dorp- of wijkbewoner! Dorpen en wijken zijn van de bewoners. Hoe beter er onderling wordt samengewerkt, hoe fijner het is om in jouw dorp of wijk te wonen. Het gaat er niet om dat bewoners het overal en altijd met elkaar eens zijn. Het hebben van verschillende meningen is prima en hoort er gewoon…

  Lees meer…

 • Typisch Gronings

  Typisch Gronings

  Typisch Gronings – gereedschap voor dorpen, is een instrument om meer regie te nemen over jouw leefomgeving. Studio MARCHA! ontwikkelde met Ontwerpstation Loppersum, de Vereniging Groninger Dorpen en Noorderbreedte dit gereedschap en probeerde dit ook uit. De oogst ervan deelden we met de hele wereld. De vraag wat voor jou Typisch Gronings is, is te…

  Lees meer…